Mijn naam is Marjan Janssen-Wessels, geboren op 28 augustus 1964 in Sittard (Zuid-Limburg).

Iets over mijn achtergrond. Gezondheid en welzijn van plant en dier, maar van de mens in het bijzonder boeit mij al sinds mijn prille jeugd. Ik was als klein meisje altijd buiten te vinden of maakte uitgebreide schetsen van de anatomie van het menselijk lichaam, interesses die in de jaren waarin ik ouder werd alleen maar toenamen. 

Ik wilde (en wil) de wereld mooier, beter en lichter maken, op het gebied van helpen genezen, maar ook door het creëren van een soort bewustwording om eigen kracht te hervinden. In mijn overtuiging doen we ons met puur naar lichamelijke aandoeningen te kijken, als een onafhankelijk werkend organenstelsel bij elkaar gehouden door spieren, botten en huid, enorm tekort. Wij zijn zo verschrikkelijk veel meer als dat …

Op een holistische manier naar een klacht of symptoom kijken is voor mij heilig werk, je kunt een klacht niet los zien van bijvoorbeeld een trauma in de voorgeschiedenis, aanhoudende stress op het werk, slapeloosheid, slechte voeding… In mijn optiek hangt alles met elkaar samen, zijn wij een veel groter geheel. Om deze reden heb ik de opleiding tot Natuurgeneeskundig therapeut gevolgd en heb ik sinds 2016 naast mijn baan als (oncologie) verpleegkundige een eigen praktijk in Natuurgeneeskunde.

Ik streef er in deze hoedanigheid naar om het beste uit alternatieve en reguliere zorg toe te passen in mijn kijken en handelen. Het is de mens in zijn totaliteit die centraal staat en het uitgangspunt vormt, niet zijn klacht of aandoening.

Ik ontdekte, en leerde ook van mijn patiënten, dat ons lichaam over een enorme kracht, wijsheid en veerkracht beschikt, en dat het weer in je kracht, je vitaliteit komen, veel te maken heeft met zingeving, lifestyle, stressbeheersing en mindset. Hoe mooi is het om hier samen met je patiënten aan te werken, hierin maatwerk te leveren, te komen tot bewustwording. Op die kijkend manier bestaat er geen kant en klaar behandelplan voor bijvoorbeeld buikpijn, migraine of hooikoorts maar is het telkens maatwerk waarbij de patiënt zelf zijn eigen behandelaar leert te zijn.

Ik voel mij een bevoorrecht mens dit werk te kunnen doen.

Marjan

Do what makes your soul shine

onbekend