Alternatieve geneeswijzen

In onze westerse maatschappij wordt het meest gesproken over ‘alternatieve geneeswijzen’. Maar wat zijn dit eigenlijk? Vaak wordt het gezien als een nieuwe tak van geneeskunde, als een soort methode die je gebruikt als de reguliere geneeskunde niet werkt. De werkelijkheid is echter dat de reguliere geneeskunde zoals de universiteit die leert maximaal 200 jaar oud is, terwijl bijvoorbeeld kruidentherapie, aromatherapie en acupunctuur al duizenden jaren oud zijn.

Het grote verschil tussen de tegenwoordige geneeskunde en de alternatieve oude geneeskunde van vroegere beschavingen is dat de arts tegenwoordig alleen bezocht wordt als iemand ziek is. In vroegere tijden wat het doel van de genezer om preventief te werken, dus om ziekte te voorkomen.

Tegenwoordig gaat men pas naar een arts als ‘meerdere lampjes op het dashboard’ branden en ingrijpende (onderdrukkende) medicijnen nodig zijn om weer te kunnen functioneren.

Natuurgeneeskunde

Het aanspreken van het zelfherstellend, regulerend en controlerend vermogen heeft te maken met, en is de basis van helen; heel-zijn.

Het woord HEEL, kun je op meerdere manieren interpreteren. Heel als geheel, waarin de totaliteit van iets (in dit geval de mens) gezien wordt. Dus de mens in al zijn facetten, en Heel als werkwoord, waarin het geïnterpreteerd kan worden als weer gezond worden, weer in balans komen.

Dit leg ik graag even uit, ieder lichaam streeft naar een natuurlijk evenwicht. Ons lichaam bezit allerlei ingenieuze systemen die erop gericht zijn om het lichaam zo gezond mogelijk te houden, het vermogen om verstoringen zelf te bestrijden en te herstellen. Dit wordt ook wel het zelfgenezend vermogen genoemd. 

Het lichaam zelf streeft naar een optimale gezondheid. Gezond zijn betekent dat iemand voldoende vitaliteit en flexibiliteit bezit om zich in een steeds veranderende interne en externe wereld steeds opnieuw kan aanpassen. In de natuurgeneeskunde wordt niet de strijd aangebonden tegen de ziekte, maar wordt de gezondheid bevorderd waardoor ziekte wordt genezen of voorkomen.

De meeste vormen van ziekte en onbalans zijn terug te voeren op dezelfde oorzaak, namelijk een opeenstapeling van afvalstoffen en toxinen in het lichaam, denk aan bijvoorbeeld slechte voeding, te weinig bewegen, roken, een slechte houding, maar ook aan psychische spanningen. Deze kunnen acute of uiteindelijk chronische aandoeningen veroorzaken.

Ziekte of klachten kun je zien als signalen, ze sporen je in feite aan om te veranderen, het is een soort van alarmsignaal, zoals een opflikkerend lampje op het dashboard van je auto. Medicijnen kunnen pijn verlichten, maar pakken de oorzaak niet aan. Dat moet jezelf doen, maar daarvoor moet gewerkt worden, weer goed voor je lichaam en geest gezorgd worden.

De natuurgeneeskunde gebruikt daarbij methoden waarbij het principe primus non nocere (allereerst niet schaden) voorop staat. het streven is om met de kleinst mogelijke therapeutische prikkel het gewenst effect te bereiken zonder de lichamelijke en geestelijke integriteit te schaden.