“Wie gedacht had dat de fytotherapie zo oud is als de mensheid, vergist zich: deze tak van de geneeskunde is ouder dan de mensheid”
Er valt veel voor te zeggen om de fytotherapie niet als een tak, maar als de stam van de geneeskunde te beschouwen. Tot aan het begin van de vorige eeuw bestond het grootste deel van het geneesmiddelenarsenaal uit stoffen die afkomstig waren van planten. In tweederde van de wereld is dit nog steeds het geval. Zelfs in Europa en de Verenigde Staten was een kwart van de geneesmiddelen tot voor kort nog van plantaardige oorsprong. Een minstens even groot deel is direct of indirect van planten afgekeken. In het laatste geval zijn de werkzame stoffen uit de plant langs chemische weg nagebootst. Het bekendste voorbeeld van een dergelijk synthetisch geneesmiddel is het aspirientje. Een ander plantaardig middel is Taxol ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Paclitaxel) dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van eierstokkanker.

Healing yourself is the greatest comeback

auteur onbekend
Toen de mensen nog in de natuur leefden en hun instinct volgden, zoals de dieren, grepen zij als zij ziek waren vanzelf naar het kruid dat zij nodig hadden. Daarbij speelde de uit ervaring (practice based) verkregen kennis een grote rol. In de Oudheid was de mens echter sterker verbonden met de kosmos en de natuur, waardoor planten in hun wezen en werking ook meer intuïtief doorvoeld konden worden. Dit vermogen en deze benadering zijn weliswaar in onze meer materialistisch georiënteerde maatschappij langzamerhand geheel op de achtergrond geraakt, maar zijn tegenwoordig binnen de ‘holistische’ benadering op het gebied van diverse geneeswijzen weer aan herwaardering toe. Wat het regulier medicijngebruik betreft is men steeds afkeriger van chemisch nagemaakte plantenbestanddelen, omdat deze nogal wat ongewenste en soms zelfs gevaarlijke bijwerkingen kunnen hebben. Fytotherapeutische middelen daarentegen hebben aanzienlijk minder nevenwerkingen dan synthetische geneesmiddelen.

Herbes are the friend of the physician and the pride of cooks

Charlemagne
Binnen de fytotherapie wordt methodisch een op maat gemaakt kruidenrecept samengesteld. de grootste krachten van de kruidengeneeskunde zijn reinigen en redeneren. Kruiden zijn namelijk uitermate goed in staat om het lichaam te helpen herstellen en weer terug in balans te brengen.

Bron; Lexicon der geneeskruiden, Mellie Uylders & Plantengeneeskunde, Renee Koenders