In de spagyriek worden ziekten beschouwd als processen die plaatsvinden in het kader van onze persoonlijke evolutie (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en bewustwording. Bij deze processen zijn dus niet alleen het lichaam, maar ook de geest en de ziel betrokken. Ziekten kunnen worden beschouwd als een verstoring in onze balans, die ons wezen en ons bewustzijn er toe aanzet om een nieuw evenwicht op een hoger niveau te vinden.

spagyrics drawing

Op dat hogere niveau heeft de mens een groei in bewustzijn doorgemaakt en is hij fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel beter aangepast aan zijn omgeving. Bovendien heeft de mens op dat hogere niveau meer besef van zijn levensdoel en zijn er kwaliteiten en bronnen beschikbaar gekomen waarmee hij zich aan die levensopdracht kan wijden.

De behandeling met spagyriek kan gericht zijn op het verlichten van symptomen, maar kan tevens doordringen tot in de kern van het probleem. Tijdens dit proces kan iemand zich bewust worden van de oorzaak van de klacht. Spagyriek brengt deze informatie naar de oppervlakte, zodat helderheid kan ontstaan en heling mogelijk is. Zodoende kan de mens een staat van harmonie in lichaam, geest en ziel hervinden.

Spagyriek wordt bereid met behulp van een alchemistisch proces. Alchemie is de kunst van transformatie. Volgens de verhalen hielden alchemisten zich bezig met de transformatie van lood in goud. Symbolisch gezien beschrijft dit de spirituele ontwikkeling van de mens die zijn ego overstijgt en zich zijn ware, essentiële aard herinnert. Alchemie brengt een proces van persoonlijke ontwikkeling op gang waarin de mens leert de kwaliteiten van zijn ziel volledig tot expressie te brengen.

Het eindproduct van een alchemistisch proces kan vergeleken worden met een diamant. Een diamant is opgebouwd uit een raster van koolstofatomen dat onder grote druk en hitte geleidelijk aan is gekristalliseerd tot grafiet en uiteindelijk tot diamant. Een diamant heeft de structuur van een zuiver kristal, heeft vele facetten en is zo onverwoestbaar dat zij door iedere andere materiële structuur heen kan dringen. De ‘druk’ en ‘hitte’ die wij in ons dagelijks leven ervaren, leiden er eveneens toe dat onze ziel kan uitkristalliseren en haar vele facetten tot uitdrukking kan leren brengen, waarbij zij door alle structuren van ons leven kan heen dringen om deze te vervolmaken.

Spagyriek kan dus zowel ingezet worden op de fysieke klacht, als op de onderliggende oorzaak die bijvoorbeeld mentaal, emotioneel of gedragsmatig van aard kan zijn. Spagyriek helpt op een milde manier te kijken naar wat versluierd is geraakt en helpt je als het ware weer terug in je kracht te komen.

Dosering en wijze van gebruik

Spagyriek wordt, afhankelijk van de klacht meestal geleverd in druppelflacons, soms in een spray of in een gel of crème voor op de huid.Bij orale toediening kunnen de druppels op verschillende manieren worden ingenomen: 

  • Rechtstreeks op de tong druppelen en vervolgens doorslikken. 
  • Op een theelepel druppelen en vervolgens innemen.
  • In een glas druppelen, een beetje water toevoegen en vervolgens innemen. 

Geadviseerd wordt om de druppels even in de mond te houden, alvorens deze door te slikken. 

Het unieke van spagyriek is dat er persoonlijke samenstellingen kunnen worden gemaakt, zodat het middel volledig kan worden afgestemd op de individuele cliënt.

Bovendien kan spagyriek moeiteloos geïntegreerd worden in iedere reguliere of complementaire therapievorm. 

Spagyriek is voor jong en oud en het kan worden ingezet bij een ongelooflijk breed scala aan lichamelijke en emotionele klachten. Spagyriek is niet alleen toe te passen bij acute en chronische klachten, maar ook bijzonder geschikt voor preventieve doeleinden.

De Spagyriek Apotheek is de Nederlandse importeur van het assortiment van de Duits-Zwitserse firma Phylak Sachsen GmbH. Phylak en bereidt spagyrische essences volgens de modernste GMP-normen. Spagyriek is vrij van verontreinigingen en toxische bestanddelen en kent geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. 

Deze informatie is deels overgenomen van de website van de Spagyriek Apotheek. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website van de Spagyriek apotheek http://www.spagyrics.nl